Egyszerre matematikus és ellentengernagy - (Grace Murray Hopper története)

1986 augusztusában kiemelkedő ünnepség színhelye volt az USA haditengerészetének több mint 188 éves hajója, a USS Constitution fregatt. Egy kiemelkedően nagy tudású matematikus nőt búcsúztattak, aki egyúttal ellentengernagy is volt. Az ekkor 79 éves Grace Murray Hopper nagy becsben állt az Egyesült Államokban, hiszen egész életében a köz javát szolgálta és okkal kapta meg a hadi tevékenységekkel járó rangfokozatokat is. Végleges nyugdíjba vonulásakor egyébként ő volt a haditengerészet legidősebb aktív szolgálatban levő tisztje.

De miért „ellen” az ellentengernagy?
Ezt a kifejezést Magyarországon Horthy Miklós katonai rendfokozatának nevéből ismerjük, hiszen az I. világháború idején a kormányzó is ellentengernagy volt. A fokozat a haditengerészeti erőinek magasabb parancsnoki állományában a vezérőrnagynak felel meg. Viselője rendszerint egy hajóosztály, illetve több kisebb-nagyobb egységből álló flottilla vagy parti létesítmény parancsnoka.
A tengernagyok, más néven admirálisok posztja a középkorban született meg, amikor a tengereken még meglehetősen kusza, jogilag rendezetlen viszonyok uralkodtak. A kereskedelmi hajók-hajórajok csak akkor mertek nagyobb útra indulni, ha alaposan megszervezték a maguk fegyveres védelmét. A spanyolországi mórok ennek érdekében társaságot alapítottak a hajótulajdonosokból, és a hajókat ennek keretein belül bocsátották útnak, azok parancsnokát pedig admirálisnak, magyarul tengernagynak nevezték el. 1142-től már a szicíliaiak is ezt az elnevezést használták, amit azután 1216-tól az angol, 1284-től pedig a francia kereskedőhajóknál is átvettek.
A további elnevezésekhez a szárazföldi hadsereg tábornoki karának rendfokozatai adták a mintát. A vezérezredesnek (régebben táborszernagynak) a tengernagy, az altábornagynak a flottatengernagy vagy altengernagy, a vezérőrnagynak pedig az ellentengernagy volt a megfelelője. Ez utóbbi pedig a helyzetéből eredően kapta a nevét. Amikor ugyanis a tengernagy a flottát irányította, olyankor a hajóhadaknak vagy a kiemelt első, vagy a középső részén helyezkedett el. Ugyanakkor a flotta hátsó részét is kellett valakinek irányítania, és ezt a feladatot látta el a helyettese, akinek tehát hozzá képest mindig egy ellenkező oldalon kellett állnia – ennek alapján lett tehát az ő neve ellentengernagy.
A tengeri nagyhatalmak azután a címhez hamarosan magas állami méltóságokat is kreáltak, így jött létre később a főtengernagyi rang (Gross-Admiral) is, amelynek viselőiből lettek gyakorlatilag a haditengerészeti miniszterek. Törökországban a flotta főparancsnoka a kapudán pasa címet viselte. A matematikus Murray Hopper számára ezek a címek és rangok kevésbé voltak fontosak, de fiatalkorában kétségtelenül minden erejével arra törekedett, hogy az amerikai honvédelemnek is aktív résztvevője lehessen.

Grace Murray Hopper már fiatal korában is a számítógépek legkiemelkedőbb szakértője volt.

Szedd szét az ébresztőórát!
Grace Murray Hopper 1906. december 9-én született New Yorkban, Grace Brewster Murray néven, a család első gyermekeként. A szokásosnál élénkebb kíváncsisága már korán megmutatkozott volt: hétéves korában például kitartóan szétszerelte otthon az összes ébresztőórát, hogy megértse a működését. Szülei valószínűleg nem ismerték az ilyen, belső parancsot, amely arra késztet egy gyereket, hogy mindent szétszedjen, így ezt a tevékenységét akkor nem kísérte különösebb siker, s a dolgot közönséges „rosszaságnak”, engedetlenségnek minősítették. Ám ez szerencsére nem tántorította el a kislányt attól, hogy megőrizze a kíváncsiságát és főként az elemző képességét. A középiskolát egy plainfieldi iskolában végezte el (New Jersey állam), majd16 éves korában korengedéllyel felvételizett a nagyhírű Vassar College-ba. Akkor azonban nem vették fel, mert a latin nyelvi tesztje rosszul sikerült. Ám ő nem adta, fel, és a következő évben már bejutott. 22 éves korára megszerezte az ott elérhető legmagasabb fokozatot, matematika és fizika szakon, majd 1930-ban megkezdte MSc (Master) fokozatú tanulmányait a Yale Egyetemen, ahol azután (1934-ben) PhD fokozatot szerzett matematikából. Eközben, már 1931-ben elkezdett matematikát tanítani a volt iskolájában, a Vassar College-ban, ahol 1941-ben docenssé nevezték ki.
1930-ban házasodott össze Vincent Foster Hopperrel, aki szintén professzor volt. Ottani szokás szerint fölvette a férje családnevét, de a sajátját is megtartotta, s így lett belőle Grace Murray Hopper. És bár 1945-ben elváltak, a továbbiakban már nem változtatott nevet.

Semmit sem föladni
Amikor az USA is belépett a háborúba, Murray Hopper 1943-ban távolléti engedélyt kért a Vassar Főiskolától, hogy beállhasson az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének tartalékosai közé. A háborús helyzet sok nő számára hozta el annak lehetőségét, hogy bebizonyítsa: nemcsak a férfiak képesek arra, hogy a családi életen kívül, vagyis a társadalmi élet terében is hasznossá tegyék magukat. És mivel a háború idején minden kézre és fejre szükség volt, egyre több női egység jött létre a hadászati területeken is. Ilyen volt a WAVES is (Women Accepted for Volunteer Emergency Service), amelyben ő akkor szolgált. Bekerüléséhez szokás szerint ismét különleges engedély kellett, a testsúlya ugyanis jóval kevesebb volt a Haditengerészetnél előírt minimális súlynál (54 kg-nál), de úgy látszik, már gyakorlata volt abban, hogy miként kell a céljait az akadályok ellenére elérni, ezért ezt is sikerült kijárnia. Kiképzését 1943-ban kezdte meg a Flottatartalék Kadétiskolájában, a Massachusetts Államban levő Northamptonban. Természetesen elsőként végzett, és 1944-ben egy olyan csoporthoz osztották be a Harvard Egyetemre, alhadnagyként, amelyben a matematika tudását tudta kamatoztatni. A csoport az egyik legnagyobb számítógépes tudós, Howard H. Aiken irányításával a számítógépek fejlesztésén dolgozott. Munkájuknak a hadviselésben is volt jelentősége, hiszen az adatok feldolgozásának pontossága és gyorsasága háború idején különösen fontosnak bizonyult.
Aiken már 1937-től intenzíven dolgozott az automatikus, pozitív és negatív számokat és bonyolultabb függvényeket is kezelni képes számítógép kifejlesztésén, s a háború idején ezek a munkálatok mindenütt kiemelt támogatást kaptak és felgyorsultak. 1943-ban például az angol titkosszolgálat Tommy Flowers matematikus vezetésével megépíttette a Colossust, amely hozzájárult a német katonai rejtjelezőkód megfejtéséhez.

Az első generációs számítógépek még egész falakat töltöttek be. A háború idején a fejlesztésük kiemelt támogatást kapott, ami egyúttal nők sorának adott esélyt arra, hogy szellemi munkát is végezhessen.

Az első, teljesen automatikusan működő számítógépet az Aiken vezette csoport fejlesztette ki, 1944-ben: ez volt a MARK I. A gép az elődeivel ellentétben már tízes számrendszerben számolt. A továbbiakban a csoport a MARK II. (1946), később a MARK III. és a MARK IV. nevű gépek fejlesztésén dolgozott. Murray Hopper hamarosan a stáb második legfontosabb emberévé vált. Hopper és Aiken három, közösen megírt publikációt is közzé tett a MARK I. számítógépről, s a tudós nő 1949-ig maradt ott, a Harvard számítógépes csoportjában. 1949-ben azonban professzorként visszatért a Vassar Főiskolára, s a Harvardon már csak külső munkatársként dolgozott. Eközben az Eckert-Mauchly Computer Corporation vállalat munkáján is részt vett: az UNIVAC I számítógép-fejlesztő csoportot segítette. (A cég az 1950-es évek elején a Remington Rand vállalatba olvad majd be.) 1952-ben Murray Hopper készítette el az első fordítóprogramot: az A-0 programot. Ennek az volt a jelentősége, hogy ettől kezdve bármilyen programozási nyelven írt programot le lehetett fordítani a számítógép számára. Ezután a számítógéptől független programnyelv ötletét is felvázolta: ez vezetett az egyik első modern programozási nyelv, a COBOL (COmmon Business-Oriented Language) megalkotásához, amelynek egyik tervezője szintén ő lett. De az ő leleménye volt a "debugging" (számítógépes programok hibakeresése) kifejlesztése is. Elmondása szerint akkor senki nem hitt ennek a fontosságában és senkit sem érdekelt ez a program, csak jóval később nőtt meg iránta az érdeklődés. Ő azonban ezt sem adta fel, és miután 1954-től a vállalat programozási igazgatójává nevezték ki, részlege az ő vezetésével fejlesztette ki az első fordítóprogramra épülő programozási nyelveket is, mint például a MATH-MATIC-ot és FLOW-MATIC-ot is.
Hoppernek az volt a véleménye, hogy a programokat inkább az angolhoz hasonlító nyelven kell írni, mint gépi kódban vagy az ahhoz legközelebb álló assembly programozási nyelven. Az idő mára őt igazolta, hiszen a COBOL széles körben elterjedt.

Nem hagyták nyugdíjba menni, de nem is igen akart
1967 és 1977 között Murray Hopper a Haditengerészet Informatikai Tervező Hivatalához tartozó Programozási Nyelv Csoport igazgatója volt. És bár 60 éves korában nyugállományba vonult, 1967-ben visszahívták a szolgálatba egy hat hónapos időszakra, amit azután határozatlan időre meghosszabbítottak. 1971-ben ismét nyugdíjba vonult, de 1972-ben ismét felkérték a szolgálatra. Sőt, később kongresszusi engedélyt kapott ahhoz, hogy jóval a nyugdíjkorhatáron túl is szolgálatban maradhasson, így végül csak 1986. augusztus 14-én vonult végleg nyugdíjba. A már említett búcsúünnepségen megkapta az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb, nem harctéri érdemeket elismerő tengerészeti kitüntetését, a Defense Distinguished Service Medal-t. Haláláig, 1992-ig a Digital Equipment Corporation vállalatnál dolgozott, tanácsadóként. Katonai tiszteletadással temették el az Arlingtoni Nemzeti Temetőben. Nevét az USA haditengerészetének egyik rombolóhajója, egy kutatóközpont (National Energy Research Scientific Computing Center; Nemzeti Energiakutató Tudományos Számítóközpont) és az államok leggyorsabb számítógépe, a Cray XE6 Hopper viseli.
Népszerűségét jól érzékelteti, hogy gyakran Csodálatos Grace-ként is emlegették, ami a nevéből kiinduló szójátékkal utalt az ország egyik legismertebb keresztény himnuszára. Ez az Amazing Grace (Csodás kegyelem) kezdetű dal, amelynek szövegét 1772 körül írta egy John Newton nevű hajóskapitány. Ő sokáig rabszolga-kereskedő hajókat irányított a vizeken, ám később pap lett és csatlakozott a rabszolgaság eltörléséért folytatott harchoz. Még kapitányként 1748. május 10-én hatalmas viharba került, amikor is hangosan könyörületért kezdett imádkozni, és úgy élte át, hogy ennek az imának köszönhette a megmenekülésüket. Ennek hatására írta a később ismertté vált verset. A zenét azonban már nem ő írta hozzá, így a vers többféle dallammal is elterjedt, mielőtt a közízlés döntött az egyik – egy spirituálékra emlékeztető dallam – mellett. Ezután viszont az Amazing Grace az egyik legismertebb és legkedveltebb dallá vált az USA-ban, így Grace Murray Hoppernek bizonyára jó érzés lehetett, hogy épp ezzel hozták őt kapcsolatba.

 

Lévai Júliawww.mimicsoda.hu